Badminton Tienen

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Clubreglement 2012 - Shuttles en competitie

E-mailadres Afdrukken PDF
Inhoudsopgave
Clubreglement 2012
Jeugdreglement
Volwassenen
Shuttles en competitie
Competitie
Reglement afdrukken
Alle pagina's

 13. Gebruik shuttles.

Al onze spelers krijgen shuttles van de club om tijdens de speeluren of officiële competitiewedstrijden van de club te gebruiken. Zowel plastic of veren alles wordt gratis ter beschikking gesteld tijdens de speeluren, naar gelang het klassement van de betroffen speler.
Deze shuttles dienen steeds na de speeluren in de materiaalkast bewaard te worden.
 Vergeet ook niet  Shuttles krijgen is een gunst van de club en is een zeer dure aangelegenheid.

 
a.) Afspraken shuttlegebruik
De algemene afspraak is, dat elke klassementspeler/speelster (C2 en +) veren shuttles van de club krijgt om tijdens de clubspeeluren in de Tiense sporthal te trainen. Recreanten en jeugdspelers gebruiken plastic shuttles. Alle shuttlekokers worden steeds bewaard in de shuttlekast en niet in de sporttas. Klassement C2 en hoger speelt met veren shuttles. Er worden geen shuttles meegenomen naar andere speellocaties.
b.) Spelen met verschillende klassementsspelers:
Als er tijdens een dubbelspel minstens twee klassementspelers/speelster zijn, bestaat er de mogelijkheid dat er met veren shuttles gespeeld wordt. Is het echter zo dat 75 procent van de spelers/speelster lager geklasseerde spelers/speelster (D) zijn, wordt er best plastic shuttles gebruikt.
Wedstrijden in functie van het uitdagingsbord kunnen wel eens met veren shuttles gespeeld worden. Laagste geklasseerde mag de shuttle kiezen!
c.) Tornooi:
Spelers die inschrijven voor een tornooi dienen zelf voor de nodige shuttles te zorgen. Hiervoor kunnen zij eventueel maandelijks terecht bij de materiaalverantwoordelijke die shuttles aan inkoopprijs aanbiedt. De jeugdspelers kunnen shuttles krijgen voor officiële jeugdtornooien. Zij dienen dit tijdig aan hun trainers te vragen. Na het tornooi worden gebruikte shuttles terugbezorgd. 
d.) Competitie:
Tijdens de competitieontmoetingen zal de club steeds zorgen voor officiële shuttles. Deze dienen na gebruik verzameld & gesorteerd te worden. Goede bruikbare shuttles worden opnieuw in de competitiekast geplaatst.
e.) Gastspelers. (spelers verbonden aan een andere club)
Deze spelers zullen slechts toegelaten worden onder bepaalde voorwaarden.  Zo kan een speler maar 2 x per jaar als gast komen spelen. Gastspelers (spelers verbonden aan een andere club) worden vriendelijk verzocht voorafgaand zich aan te melden bij één van  bestuursverantwoordelijken.
Spelers die echter wensen meermaals te komen spelen kunnen naast hun thuisvereniging ook lid worden van Badminton Tienen vzw. De vereniging voorziet voor iedereen speelruimte en materiaal (shuttles).
Spelers die intentie hebben om een definitieve overstap te maken naar onze club dienen dit tijdig aan het bestuur kenbaar te maken. (vóór januari uitschrijven in de oude club of vóór april tijdens de officiële transferperiode).
Er wordt op vertrouwd dat de spelers in hun eigen belang en clubbelang niet onnodig veel shuttles verbruiken.