Badminton Tienen

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Clubreglement 2012 - Volwassenen

E-mailadres Afdrukken PDF
Inhoudsopgave
Clubreglement 2012
Jeugdreglement
Volwassenen
Shuttles en competitie
Competitie
Reglement afdrukken
Alle pagina's

 

Volwassenen

1. Kandidaat lid

Elke kandidaat-speler (= nog nooit lid geweest van onze club of andere club) heeft recht op tweetal keer vrijspelen.
Opgelet! Tijdens deze periode is de speler niet verzekerd! De speler moet zich aanmelden via het  als 'proefspeler' in het inschrijvingsformulier en tevens hier de gekozen speeldata opgeven.

Klik op icoon voor het inschrijvingsformulier
 

 2. Materiaal

Alle spelers zijn medeverantwoordelijk voor het opstellen en het opbergen van het materiaal. De gemeentelijke sportfunctionaris zal bij nalatigheid het bestuur hiervan op de hoogte brengen, wat een schorsing tot gevolg kan hebben.


 3. Sportkledij:

Iedereen draagt tijdens de speeluren sportieve kledij

4. Kleedkamers

Wij krijgen de beschikking over een aantal kleedkamers en over het aanwezige materiaal. Deze moeten steeds in goede staat achtergelaten worden.

 5. Sportschoenen

Deze zaal mag enkel betreden worden met gepast zuivere aangepast sportschoeisel! (niet reeds van buiten sporthal aangedaan)

6. Niet-spelers of toeschouwers

De zaal en de kleedkamers zijn voorbehouden aan de spelers. Niet-leden en niet-spelers dienen bijgevolg plaats te nemen op de tribune of in de cafetaria.

 7. Diefstal

De club is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van uw persoonlijke bezittingen. Wij verzoeken u geen waardevolle voorwerpen achter te laten in de kleedkamers.

 8. Blessures en verzekering

Indien u tijdens de speeluren een kwetsuur oploopt, dient u dit zo vlug mogelijk te laten weten aan een van de aanwezige bestuursleden, die u de nodige papieren zal geven. Als lid van de vereniging kan je steeds de nodige formulieren downloaden op de website.

 9. Groepsgeest

Een goede groepsgeest en sportiviteit zijn het allergrootste belang in onze sportclub.
Daarom eigenen wij ons het recht toe een speler te schorsen of zijn lidmaatschap in te trekken wanneer hij/zij de goede werking van de club verstoort. De beslissing zal worden genomen door een 2/3 meerderheid van het bestuur.

10.  Geschillen onderling.

Om eventuele geschillen tussen leden onderling en/of met bestuursleden op te lossen,kunnen deze leden in kwestie uitgenodigd worden door het bestuur op een vergadering. Wanneer de betreffende  leden moedwillig deze persoonlijke uitnodigingen naast zich neerleggen (en geen pogingen willen doen om een oplossing te vinden voor de gerezen problemen) dan kan het bestuur beslissen, met het oog op de groepsgeest, deze leden te schorsen en hen bijgevolg de toegang tot de terreinen te ontzeggen. Het door hen betaalde lidgeld zal in dit geval niet worden teruggestort.

 11. Sportiviteit is van het allergrootse belang.

Daarom is het niet toegestaan dat spelers enkelwedstrijden spelen wanneer spelers aan de zijlijn staan te wachten. Spelende leden moeten spontaan de helft van een terrein afstaan aan binnengekomen spelers. Indien dit niet gebeurd moeten wachtende leden een terrein opeisen. Dit punt dient strikt te worden nageleefd!
Leden die niet akkoord gaan met deze regel kunnen geen lid zijn van badmintonclub Badminton Tienen vzw.
Tijdens een competitieontmoeting zal elke speler de rol van ambassadeur van de club aannemen. Hierin worden fair-play op het veld, een goede ontvangst van de tegenstrevers, meewerken aan een vlot verloop van de ontmoeting ,…gerekend worden. Na de ontmoeting zal de Tiense thuisploeg gezamenlijk de tegenpartij trakteren. De ploegkapitein of zijn/haar vervanger speelt hier een cruciale rol. Het kan niet zijn dat thuisspelers die aan een ontmoeting hebben deel genomen, laattijdig hun traktatie ontvangen.
Competitie is een teamgebeuren!

12. Foto’ s website.

De foto’s en beelden tentoongesteld op de website van www.BadmintonTienen.be , zijn eigendom van de verantwoordelijke van de website. De foto’s en beelden zijn beschermd door het auteursrecht en mogen niet worden gebruikt onder gelijk welke vorm zonder de toestemming van de auteur of van zijn gemachtigde. (Wet van 30 juni 1994, betreffende het auteursrecht.)
  In de copyrightwet staat dat foto's genomen op publiek terrein in principe gebruikt mogen worden, voor zover ze de betrokkenen geen schade toebrengen. Voor foto s die genomen worden op niet-publiek terrein (in lokalen, bijvoorbeeld) moet er toestemming gegeven worden. Dit is 'toestemming achteraf': foto's worden geplaatst, maar worden verwijderd als iemand bezwaar maakt.
Ouders behouden het recht om foto's van hun minderjarige kinderen te laten verwijderen van de website.