Badminton Tienen

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Training Jeugd

E-mailadres Afdrukken PDF
Inhoudsopgave
Training Jeugd
Opvoeden-Kwaliteit
Opleiding-Kwaliteit
Organisatie-Kwaliteit
Wat bieden wij aan
Alle pagina's

 {nomultithumb}

 

Wij zijn een club met een jeugdvisie: Opvoeden-Opleiden-Organiseren en bij dit alles staat Kwaliteit op de eerste plaats.

Deze ambitie maakt dat wij ernaar streven naar

 • Opvoeding-Kwaliteit
 • Opleiding-Kwaliteit
 • Organisatie-Kwaliteit

 

 


 


Opvoeding-Kwaliteit

Wij zijn de mening toegedaan dat een ieder die met jongeren werkt, moet bijdragen tot zijn opvoeding. Enkele voorbeelden om dit te illustreren:

 • Respect hebben voor elkaar, ongeacht zijn niveau of karakter
 • In groep leren sporten: samenwerken, maar ook individueel verantwoordelijkheden leren nemen
 • Leren omgaan met winst en verlies
 • Zorg leren dragen voor materiaal: correct gebruik, opruimen
 • Zich inzetten voor andere activiteiten van de club

 


 

Opleiding-Kwaliteit
Een sportvereniging is gefocust op een sport: badminton tienen vzw leidt de kinderen op om badminton te leren spelen. Dit is echter veel meer dan enkele technieken aanleren.
Onze visie resulteert in een opleiding in verschillende stappen met telkens andere accenten: wij vertrekken vanuit een brede basisopleiding om pas later naar het sportspecifieke over te gaan

    Minibadprincipe (groep 5)

 • Tot 9 jaar
 • Kleinere racket
 • Veldaanpassing
 • Jongens en meisjes samen
 • Grofmotorische bewegingsvaardigheden in functie van badminton: oog-hand-voet coördinatie, lichaamsschema, lateralisatie, agility,... waarbij werpbewegingen nog wat speciale aandacht krijgen
 • Algemene activiteiten met een racket: ieder kind speelt graag met een racket, bal,shuttle, badmintongerelateerde bewegingen.
 • Spelregels kennen en toepassen

    Algemene shuttlevaardigheid voor recreanten +13 jarigen (groep 4)

 • + 13 jaar
 • Jongens en meisjes samen
 • Algemene activiteiten met een racket en shuttle, ontwikkelen van basisvaardigheden staat centraal, technieken zijn deels totaal ondergeschikt. We streven naar een vlotte slagbeweging
 • Zij spelen 1 tegen 1 op een half veld
 • Spelplezier in badminton
 • Spelregels kennen en toepassen

                 Algemene shuttlevaardigheid voor recreanten -13 jarigen (groep 3)

 • 9 - 12 jaar
 • Jongens en meisjes samen
 • Algemene activiteiten met een racket en shuttle, ontwikkelen van basisvaardigheden staat centraal, technieken zijn deels ondergeschikt. we streven naar een vlotte slagbeweging.
 • Zij spelen 1 tegen 1 op een half veld
 • Spelplezier in badminton
 • Spelregels kennen en toepassen

    Groep 2 competitieve jeugd

 • Jongeren die competitiever ingesteld zijn en zich engageren tot tornooien te spelen (minimaal 5/jaar) en jonger zijn dan 13 jaar
 • Werken aan een juiste slagtechniek, langere slagwisselingen, juiste bewegingsvormen op het veld,...
 • Jongens en meisjes samen
 • Spelen per twee op een half badmintonveldjeugdmedailles.jpg
 • Verplaatsingen voor-achter zijn primair
 • Racketgewenning verder uitwerken
 • Basisslagen aanleren
 • Er wordt geen specifieke discipline beoogd (enkel,dubbel, mix)

    Groep 1 jeugd

 • Talentvollere jongeren die competitief ingesteld zijn en zich engageren om tornooien te spelen (minimaal5/jaar) vanaf 13 jaar
 • Meisjes en jongens samen
 • Werken aan langere slagwisselingen
 • Vervolmaking van technieken en tactieken
 • Voorbereiding naar het badmintonspel voor volwassenen: de beste spelers spelen de wedstrijden in competitie, de andere komen aan hun trekken in oefentornooien
 • Ervaring opdoen met het krachtigere spel van volwassenen

 


 

Organisatie-Kwaliteit

Achter de opleiding van 60 jeugdleden schuilt een hele structuur. Basis hiervan is het aantrekken en opleiden van kwaliteitstrainers. Wij trachten zoveel mogelijk trainers aan te trekken die zelf een badmintonopleiding hebben genoten en bovendien een pedagogisch diploma bezitten van een sportinstituut. Aanvullend worden zij voortdurend aangemoedigd om vervolmakinglessen te volgen. Wij rekenen erop dat de jeugdspelers van vandaag de trainers van morgen zullen zijn.

    In ons trainerscorps hebben wij momenteel

 • 1 Trainer A - Regent L.O. en gewezen Nationaal jeugdtrainer (VBL)
 • 1 trainer B - Lic.Kinesist en tevens jeugdcoordinator
 • 1 VTS- Initator Badminton-Lic. L.O.
 • 1 VTS- Initator Badminton
 • VTS- Asp. Initiatoren Badminton


    alsook

 • 5 VTS- Initatoren Badminton die inspringen tijdens afwezigheden. (VTS = Vlaamse trainersschool Bloso)

 


 

 

 

 

Wij bieden volgende speelmomenten aan:

 • Woensdag: 17:00 tot 18:30: minibad (spelers jonger dan 9 jaar)
 • Woensdag: 19.00 tot 20.30: jeugdtraining (4 groepen)
 • Woensdag: 20.30 tot 23.00: vrij spelen
 • Vrijdag: 19:00 tot 21:00: training jeugdspelers groep 1 &2
 • Vrijdag: 20.00 tot 23.00: vrij spelen
 • Zondag: 17.00 tot 20.00: competitiemoment en vrij spelen


En verder:

 • Een drukbezochte eigen website: www.badmintontienen.be
 • Een tornooi voor beginnende jeugd in oktober
 • Een Nationaal tornooi (eind februari)
 • Sociale activiteiten (Kaas-en Wijn avond in mei)
 • Zomeractiviteiten: conditietraining,...
 • Initiatietrainingen voor beginnende volwassenen
 • Regelmatig recreatietornooien voor jongeren
 • Bijwonen van topwedstrijden mogelijk
 • Ontmoetingen met andere clubs